ม.หอการค้าฯ ชี้ วันมาฆบูชา ปีนี้คึกคัก เงินสะพัดกว่า 2.4 พันล้านบาท

วันมาฆบูชาปีนี้ ศาสนา เศรษฐกิจ และการใช้จ่ายสะท้อนสังคมไทย

ในวันที่สำคัญของศาสนาพุทธอย่างวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทย ณ วันที่มีความหมายทางศาสนานี้

การใช้จ่ายและความศรัทธา มิติใหม่ของความคิดเห็น

การสำรวจจาก 1,289 ตัวอย่างทั่วประเทศไทยระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจ ร้อยละ 67.7 ของผู้ตอบแบบสำรวจมีแผนจะไปทำบุญในวันมาฆบูชา, แต่ก็มีสัดส่วนไม่น้อยที่เลือกพักผ่อนที่บ้านด้วยเหตุผลเช่นการประหยัดและรายได้ที่ลดลง

ความคาดหวังต่อเศรษฐกิจและผลกระทบต่อพฤติกรรมทางศาสนา

ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 43.7 มีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปีนี้ ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอาจกระตุ้นให้ผู้คนหันกลับมาหาความสงบผ่านกิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรมที่ได้รับความนิยม

กิจกรรมหลักที่ผู้คนวางแผนทำในวันนี้ ได้แก่ เวียนเทียน งดเว้นจากสิ่งมึนเมา และการถือศีล 5 โดยมีการเน้นไปที่การเลือกไปวัดที่ครอบครัวมีความศรัทธา

การใช้จ่ายตามภูมิภาคและความคาดหวัง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ได้เน้นย้ำว่าการใช้จ่ายในวันมาฆบูชาแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างความศรัทธาและเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 2.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2564

บทบาทของศาสนาในสังคมไทยยุคใหม่

การศึกษานี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสนาในชีวิตประจำวันของคนไทย แต่ยังเผยให้เห็นว่าการเข้าถึงธรรมะผ่านสื่อออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มความใกล้ชิดกับศาสนาได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าศาสนาสามารถช่วยลดปัญหาทางสังคมได้อีกด้วย